MAMFORCE КОМПАНИИ

Компании кои стекнале статус MAMFORCE© COMPANY.

"Постоечкиот високо развиен систем на управување со човечките ресурси нуди еднакви можности за личен разој и кариера за како и грижа за специфичните потреби на вработените. Со надградување и усовршување на постоечкиот систем, Вип сака да создаде уште повеќе бенефиции за вработените и на тој начин да им овоможи уште подобри можности за баланс помеѓу професионалниот и приватниот живот. Воедно, целта е Вип да продолжи со понатамошен развој на позицијата на еден од најпосакуваните работодавачи во Македонија."Стефан Јовановски, Раководител на Одделот за човечки ресурси